Het toekomstige fiscale regime wordt gekoppeld aan de datum van aankoop, lease of huur van de wagen.

Als u op korte termijn overweegt een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen, bestelt u die best voor een bepaalde datum. Deze wagens blijven gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime wat betreft autokosten.

Het betreft de volgende grensdata:

  • Hybride wagens (WLTP-waarde = 50): bestellen vóór 01/01/2023
  • Wagens met fossiele brandstof: bestellen vóór 01/07/2023
  • Elektrische wagens: bestellen vóór 01/01/2027
Als datum van aankoop geldt niet noodzakelijk het moment waarop de belastingplichtige economisch eigenaar van de wagen wordt (= bij ontvangst). Ook de op dat moment reeds bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagens zullen voor de toepassing van deze bepalingen als aangekocht worden beschouwd.

Wat betreft de bedrijfswagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, zal gekeken worden naar de datum waarop het lease- of huurcontract wordt afgesloten. Het is dus belangrijk om de financial leasings en rentings tijdig af te sluiten, bij voorkeur via onze financiële producten omdat we hier de timings mee kunnen bewaken.

Voor wagens op fossiele brandstof en hybride wagens besteld na deze grensdata zal de regering een uitdoofscenario voorzien, waarin de personenwagen elk jaar minder aftrekbaar zal zijn, zodat de fiscale aftrek volledig geschrapt wordt vanaf aanslagjaar 2029. Dit houdt geen verbod in op emissiewagens, ze verliezen enkel hun aftrekbaarheid.

In geval aan aankoop, huur of lease tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023 van een hybride-wagen blijft de bestaande aftrekformule van toepassing, maar zal de benzine of diesel slechts voor maximaal 50% aftrekbaar zijn. Op die manier wordt de aankoop van elektrische wagens extra aangemoedigd worden.

Enkel elektrische wagens (zonder CO2-uitstoot) zullen op termijn nog recht geven op een fiscale aftrek. Indien de betreffende elektrische wagen werd aangekocht, gehuurd of geleased voor 1 januari 2027 zijn de kosten volledig fiscaal aftrekbaar gedurende de volledige looptijd van het voertuig. Voor aankopen, huur of lease na 1 januari 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid echter geleidelijk dalen. In geval van aankoop, huur of lease na 1 januari 2031 zullen de kosten voor 67,5% fiscaal aftrekbaar zijn, en dit gedurende de volledige looptijd van de wagen.

Voor bedrijfswagens die reeds in uw bedrijf aanwezig zijn verandert er niets inzake fiscale aftrekbaarheid.Indien u hier meer informatie over wilt, aarzel dan niet om ons te contacteren!