Volgens de methodologie van EcoVadis verdienen de duurzaamheidsprestaties van Volvo Cars de score ‘Advanced’ voor hun ‘gestructureerde en proactieve aanpak’. Dat betekent dat Volvo Cars een Platinum-medaille krijgt en bij de beste 1% van alle 75.000 door EcoVadis beoordeelde ondernemingen hoort.

De Platinum-erkenning bewijst eens te meer dat duurzaamheid voor Volvo Cars even belangrijk is als veiligheid en een topprioriteit is in al zijn activiteiten.

Daarnaast kreeg Volvo Cars ook een bronzen medaille in de jaarlijkse duurzaamheidsbeoordeling van bedrijven van het ratingbureau Standard & Poor's (S&P), bekend om zijn strenge duurzaamheidsbeoordelingen. Met de bronzen medaille behoort Volvo Cars tot de beste 10% van de beoordeelde autobedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance.

Volvo Cars werd in het bijzonder geprezen voor zijn prestaties in de milieucategorie en kreeg erkenning voor zijn inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen, het energie- en waterverbruik en de afvalverwerking aan te pakken.

Het bedrijf werd ook opgenomen in het prestigieuze 2022 Sustainability Yearbook van S&P, dat alleen de best presterende ondernemingen in alle sectoren vermeldt. Het wil zijn score in de beoordeling van S&P in de komende jaren nog verder verbeteren.

Daarnaast heeft de vermaarde internationale non-profit milieuorganisatie CDP Volvo Cars de titel 'Supplier Engagement Leader' toegekend als erkenning voor zijn werk om klimaatactie door te voeren in de hele toeleveringsketen, een belangrijk onderdeel van het klimaatplan. Dit volgt op de toekenning van een A-score aan Volvo Cars voor zijn algemene milieuambities en klimaatacties eind vorig jaar.

“Duurzaamheid is voor ons even belangrijk als veiligheid”, zegt Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability bij Volvo Cars. “We nemen op alle gebieden maatregelen om een duurzamer bedrijf te worden, onder meer door onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Het is bemoedigend dat de strenge beoordelingen van EcoVadis, S&P en CDP bevestigen dat we op de goede weg zijn.”

Volvo Cars heeft een uitgebreid klimaatplan dat de CO2-uitstoot van zijn activiteiten en producten aanpakt, en wil tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te worden. Als eerste tastbare stap in de richting van zijn visie voor 2040 wil het bedrijf de CO2-voetafdruk van alle wagens gedurende hun volledige levenscyclus tussen 2018 en 2025 met 40% verlagen.

Het klimaatplan gaat verder dan het aanpakken van uitlaatgassen door elektrificatie; het bedrijf zal ook de CO2-uitstoot aanpakken in zijn productienetwerk, ruimere activiteiten en toeleveringsketen. Volvo Cars zal daarnaast ook beter gebruik maken van waardevol materiaal en zijn CO2-impact verminderen door zich op de circulaire economie te richten.

Vanaf 2025 wil het de jaarlijkse CO2-uitstoot met 2,5 miljoen ton terugdringen en ervoor zorgen dat 25 procent van het materiaal in zijn nieuwe auto’s uit gerecycleerde en biologische bronnen komt. Volvo Cars verwacht jaarlijks 1 miljard SEK te besparen door principes van de circulaire economie, zoals herproductie, recyclage en hergebruik, toe te passen.

De methodologie die EcoVadis, S&P en CDP bij hun beoordelingen gebruiken is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen en bestudeerd door een wetenschappelijke gemeenschap van deskundigen op het gebied van duurzaamheid en toeleveringsketens.

EcoVadis onderzoekt met name de manier waarop bedrijven duurzaamheid in hun toeleveringsketen implementeren. Investeerders en ondernemingen in allerlei sectoren, in het bijzonder inkopers voor grote wagenparken, gebruiken steeds vaker de door EcoVadis, S&P, CDP en anderen gepubliceerde scores voor hun inkoop- en investeringsbeslissingen.